Afspraak maken: Intake IEMT

Tijdens de intake voor IEMT-sessies bespreken we jouw situatie, kom ik met een suggestie voor de vervolgstappen en plannen we de eerste sessie in.

    Draagkracht

    Bij aantoonbare uitzondering is betaling naar draagkracht mogelijk of bijvoorbeeld een uitruil van diensten. Klanten die meer draagkracht hebben doneren soms een bedrag, dat bedrag zet ik weer in bij mensen die minder draagkrachtig zijn: Zo helpen we elkaar! Bij een gemiddelde behandeling kan je het beste uitgaan van één intake en drie tot vijf sessies. Neem contact met mij op en dan kijken we er samen naar.

    Kan je iets niet vinden? Neem dan contact met mij op.

    Alle onderwerpen op mijn website

    Ik ben erkend IEMT Advanced Practitioner en ik ben aangesloten bij The Association for IEMT Practitioners. De IEMT-opleiding is geaccrediteerd door het (CRKBO) en voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Beroepsonderwijs. Als professional heb ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.