Persoonlijke begeleiding professionals

Wil je vanuit nieuwe (spirituele) leiderschapsperspectieven naar jezelf of je organisatie kijken en transformerende keuzes maken? Heb je een (zingevings)vraagstuk of dilemma? Loop je tegen struikelblokken of blinde vlekken aan? Met behulp van de IEMT-techniek help ik je verder in jouw carrière. Neem contact met me op: 06 – 10053935.

Ik ben een EYE opener. Een klant (CEO) van mij omschreef mijn manier van werken zo: “Jij kijkt niet maar je ziet, je hoort niet maar je luistert, je brengt mij in een hele korte tijd terug naar mijn essentie.”

Met 20 jaar ervaring in het begeleiden van ontwikkeltrajecten gericht op inspirerend leiderschap ten dienste van jezelf, de ander en het bedrijf.

Afgelopen jaren ben ik werkzaam bij scale-ups en in het bedrijfsleven in alle lagen van de organisatie (Young Professionals, Managers, CEO’s) en als meditatiedocent bij BFC Compassionate Care & Mindful Medicine en bij Brahma Kumaris Spirituele Academie.

Ik ben 25 jaar ervaringsdeskundige en meditatiementor, gespecialiseerd in bewustwording en spiritualiteit. Een ‘pioneer thinker’ gericht op het implementeren van nieuw bewust-zijn in het dagelijks leven.

Klant: “We komen echt bij de kern. Ik heb al een paar eye-openers gehad en daar hou ik van. Ik vind Pauline ook heel betrokken en kundig. En een erg mooi mens!”

Liever luisteren? Hier vertel ik over mijn begeleiding:

Coaching is wat mij betreft geen ‘vak’ want ik pas niet in een ‘vakje’. Het is geen model of systeem dat ik toepas. Ik begeleid professionals in transformatieprocessen gericht op het functioneren vanuit hoger bewustzijn. De begeleiding is gericht op het ontvouwen van spirituele intelligentie en het accelereren van nieuwe levenskracht en de toepassing in het dagelijks functioneren: spiritueel leiderschap!

Als professional heb je soms behoefte aan begeleiding om jouw leiderschapsperspectieven in kaart te brengen.

Begeleiding professionals

Individuele coaching
Intrinsieke motivatie, persoonlijke doelen, omgaan met dilemma’s op de werkvloer of privé, alignment met het team of organisatie, waarden conflicten, functionaliteit, omgaan met macht, accepteren en aanspreekbaar zijn op verantwoordelijkheden, etc.
 ​
Executive coaching
Begeleiden en ondersteunen van het ontwikkelingsproces van topmanagers, bestuurders, ondernemers en hun teams. Stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid voor de professionele en persoonlijke ontwikkeling. Ontdekken van eigen leiderschapsstijl en persoonlijke waarden.
 
​Team coaching
Het team als geheel bekwamer maken in het bereiken van gestelde doelen. Vergroten van het bewustzijn binnen het team om vanuit dat grotere bewustzijn de groep in zijn denken en handelen in beweging of ontwikkeling te krijgen
 
Organisatie coaching
Het succes van de organisatie is afhankelijk van de samenwerking van team en individuen op basis van gestelde doelen en planning. Omgaan met dilemma’s en tegengestelde doelen. Alignment met organisatie waarden, normen en doelen. Werken vanuit inspiratie waardoor identificatie ontstaat.
 
Duur is afhankelijk van behoefte.

Kan je iets niet vinden? Neem dan contact met mij op.

Alle onderwerpen op mijn website

Ik ben erkend IEMT Advanced Practitioner en ik ben aangesloten bij The Association for IEMT Practitioners. De IEMT-opleiding is geaccrediteerd door het (CRKBO) en voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Beroepsonderwijs. Als professional heb ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Contact