Begeleiding

Wil je vanuit nieuwe (spirituele) leiderschapsperspectieven naar jezelf of je organisatie kijken en transformerende keuzes maken? Heb je een (zingevings)vraagstuk of dilemma? Loop je tegen struikelblokken of blinde vlekken aan? Neem contact met me op: 06 – 10053935.

Liever luisteren? Hier vertel ik over mijn begeleiding:

Coaching is wat mij betreft geen ‘vak’ want ik pas niet in een ‘vakje’. Het is geen model of systeem dat ik toepas. Ik begeleid professionals in transformatieprocessen gericht op het functioneren vanuit hoger bewustzijn. De begeleiding is gericht op het ontvouwen van spirituele intelligentie en het accelereren van nieuwe levenskracht en de toepassing in het dagelijks functioneren: spiritueel leiderschap!

Individuele coaching
Intrinsieke motivatie, persoonlijke doelen, omgaan met dilemma’s op de werkvloer of privé, alignment met het team of organisatie, waarden conflicten, functionaliteit, omgaan met macht, accepteren en aanspreekbaar zijn op verantwoordelijkheden, etc.
 ​
Executive coaching
Begeleiden en ondersteunen van het ontwikkelingsproces van topmanagers, bestuurders, ondernemers en hun teams. Stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid voor de professionele en persoonlijke ontwikkeling. Ontdekken van eigen leiderschapsstijl en persoonlijke waarden.
 
​Team coaching
Het team als geheel bekwamer maken in het bereiken van gestelde doelen. Vergroten van het bewustzijn binnen het team om vanuit dat grotere bewustzijn de groep in zijn denken en handelen in beweging of ontwikkeling te krijgen
 
Organisatie coaching
Het succes van de organisatie is afhankelijk van de samenwerking van team en individuen op basis van gestelde doelen en planning. Omgaan met dilemma’s en tegengestelde doelen. Alignment met organisatie waarden, normen en doelen. Werken vanuit inspiratie waardoor identificatie ontstaat.
 
Duur is afhankelijk van behoefte.

Contact