De verschillen tussen IEMT en EMDR

Wat zijn de verschillen tussen EMDR en IEMT? Mijn opleider Anne ten Brinke heeft hier een mooie samenvatting van gemaakt, die ik hier terug laat komen. Heb je aan de hand van deze tekst vragen?  Neem contact met mij op.

Samenvatting verschil EMDR/IEMT

IEMT werkt rechtstreeks met het gevoelssysteem. Vanuit een probleemgevoel in het heden begeleidt de coach de cliënt terug naar de eerste keer met dit gevoel. Dit alles zonder dat er wordt gedacht of gepraat over de oorzaak.

Het gevoel van de cliënt is leidend voor de sessie. De cliënt hoeft het gevoel zelfs niet eens een naam te geven. Als hij het maar kan voelen.

Er is geen uitgebreid vooronderzoek nodig, zoals bij EMDR. Het gevoelssysteem bepaalt welke herinneringen moeten worden verwerkt om het probleem op te lossen. Er hoeft niet te worden gedacht of gepraat over de oorzaak.

IEMT gaat bij elk veranderd gevoel opnieuw de diepte in. IEMT volgt daarmee alle associaties van het brein. Er passeren vaak meerdere herinneringen in een sessie.

> Lees meer over de toegevoegde waarde van IEMT

Begin met IEMT

Heb jij een traumatische herinnering die je hindert in jouw dagelijkse leven? Ik maak graag kennis met je om te kijken of IEMT je kan helpen.

Welke toegevoegde waarde heeft IEMT nog meer?

  1. IEMT heeft een protocol voor de behandeling van posttraumatische stress, waarbij de cliënt niets over de inhoud van de ervaring hoeft te delen.
  2. Het identiteitswerk van IEMT is innovatief en vernieuwend. Het biedt een scala aan nieuwe mogelijkheden om identiteitsdelen die stil zijn blijven staan weer in ontwikkeling te brengen.
  3. IEMT leert hoe je patronen die zorgen voor chroniciteit van een problematiek kunt uitdagen.
  4. IEMT werkt met de fysiologie om de cliënt meer grip te geven op zijn eigen gevoelens.
Kan je iets niet vinden? Neem dan contact met mij op.

Alle onderwerpen op mijn website

Ik ben erkend IEMT Advanced Practitioner en ik ben aangesloten bij The Association for IEMT Practitioners. De IEMT-opleiding is geaccrediteerd door het (CRKBO) en voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Beroepsonderwijs. Als professional heb ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Contact